Request your data

You can exercise your right under GDPR to request information about the data Lazard Fund Managers stores about you.


Over Lazard Fund Managers

Lazard werd opgericht in 1848 en werkt sindsdien als betrouwbaar adviseur van overheidsdiensten, bedrijven en particulieren. Van in het prille begin waren we internationaal aanwezig. Vandaag opereert Lazard vanuit 25 kantoren verspreid over 18 landen. Dankzij ons diepgeworteld netwerk kunnen we lokale inzichten wereldwijd inzetten ten voordele van onze klanten.

Lazard Fund Managers biedt één enkel toegangspunt tot de expertise inzake investeringen van Lazard Asset Management en Lazard Frères Gestion, twee bedrijven binnen de Lazard-familie met eigen kwaliteiten maar gedeelde overtuigingen:

Steeds actief We houden vast aan een actief beheer.

Onderzoeksgericht We geloven dat diepgravende analyses de sleutel bieden tot goede resultaten ongeacht de activaklasse.

Afgestemd op de markt We passen ons beleggingsaanbod aan om grote investeringsuitdagingen aan te gaan.

Lazard loodst zijn klanten al generaties lang door de veranderingen op de wereldmarkt en is hier trots op. Ontdek het aanbod aan beleggingsdiensten dat beschikbaar is via Lazard Fund Managers.


De verstrekte informatie is niet bedoeld als beleggingsadvies en dient alleen ter informatie.

De verstrekte informatie en meningen zijn naar ons beste weten en overtuiging correct en zijn verkregen of ontleend aan bronnen die door Lazard als betrouwbaar worden beschouwd.

UITSLUITEND VOOR FINANCIEEL PROFESSIONEEL GEBRUIK.

België en Luxemburg: Deze informatie werd verstrekt door het Belgische filiaal van Lazard Fund Managers Ireland Limited, Blue Tower Louise, Louizalaan 326, 1050 Brussel, België.

Lazard Fund Managers